Ravnopravnost spolova

Poduzeće Cedar d.o.o. u svakodnevnom poslovanju maksimalno se trudi kako bi se osigurala ravnopravnost spolova.

U svakoj aktivnosti i poslovnom procesu vodi se briga kako ne bi bilo narušeno niti jedno načelo o ravnopravnosti spolova.

Neka od načela su:

  1. Ravnopravnost žena i muškaraca temeljno je pravo.
  2. Kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, moraju se riješiti pitanja višestruke diskriminacije i nepovoljnog položaja.
  3. Podjednako sudjelovanje žena i muškaraca u donošenju odluka preduvjet je za demokratsko društvo.
  4. Uklanjanje rodnih stereotipa od ključnog je značaja za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Podrška

Pogledaj video